main

弱鹼型酸性固色劑

Acefix SAM 300 / SAM(N) / SAM conc

【 應用 / 特性】
1. 弱鹼型、液色淺、無醋酸味;螢光白布變色性少,螢光染料固色不鈍色化。
2. 良好的固色效果,卓越的水洗堅牢度及水堅牢度。
3. 溶解度好、分散性佳,具有良好的耐酸性、耐硬水性及耐陽離子均染劑。


# 通過Bluesign認證

固成份: 30%

外觀 : 黃褐色液體   

離子性 : 陰離子 

pH : 8.5

固成份: 40%

外觀 : 黃褐色液體   

離子性 : 陰離子 

pH : 8.5

固成份: 50%

外觀 : 黃褐色液體   

離子性 : 陰離子 

pH : 8.5